OKJ gépkezelő képzés

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) OKJ 32 582 02

 

 

 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-  a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására 
-  a munkaterületet felmérésére 
-  a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére a munkagép-napló vezetésére 
-  műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket 
-  a gép stabilizálására és telepítésére 
-  a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani 
-  a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni 
-  a műszak végi feladatokat ellátni 
-  betartani a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 
-  betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat 
-  használni az egyéni és csoportos védőeszközöket 
-  felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket 
-  baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni

 

 

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
által előírt továbbképzés és vizsga

 

Gépkezelői jogosítvány megszerzésére felkészítő képzés és vizsga – KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.) által előírt továbbképzés és vizsga

 

A tanfolyamhoz szükséges szakmai előképzettség:

 • A 18/1995 (VI.6.) IKIM rendeletben vagy

 • a 15/2008. (IV.3.) GKM rendeletben

 • meghatározott szakképzettség, vagy

 • a 17/2010. (XI.25.) NFM rendelet szerinti OKJ-s gépkezelői bizonyítványok vagy a

 • 12/2013.(III.29.) NFM rendelet szerinti OKJ-s gépkezelői bizonyítványok valamelyike.

Kinek kell Gépkezelői jogosítvány megszerzésére felkészítő képzésen részt vennie?

Ez azoknak az „Építő és anyagmozgató gép-kezelő” OKJ-bizonyítvánnyal rendelkezőknek szükséges továbbképzés és vizsga, akik a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet (Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.) hatálya alá tartozó, önállóan helyváltoztatásra képes emelőgépet kezelnek, illetve egyéb építőipari vagy rakodó gépek esetében azt közúton is használják. (Közútnak minősül minden olyan terület, ahol a KRESZ szabályai érvényesek.) Az ezt előíró, a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet hatálya kiterjed a közúti áruszállítást végző jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre használnak.

Milyen képességekkel rendelkezik, aki Gépkezelői jogosítványt szerzett? 

 

A sikeres vizsgát tett hallgató – a megfelelő OKJ-s bizonyítvány birtokában – képes a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelésére, a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján bejelentett gépcsoportokra.

 

Melyek a Gépkezelői jogosítvány megszerzésére felkészítő tanfolyam főbb témakörei?

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői, targoncavezető, emelőgép-kezelő, útépítőgép-kezelő, földmunkagép-kezelő szakképesítéssel rendelkező vizsgázók az elméleti vizsga alól mentesülnek. Az NKH vizsgabizottsága előtt mindössze egy gyakorlati vizsgát kell tenniük az adott gép kezeléséből.

 

Miből áll a vizsga?

A hatósági vizsga gyakorlati jellegű, amelyet gépcsaládonként lehet letenni. Egyidejűleg max. 3 gépcsaládból lehet hatósági vizsgát tenni.

A sikeres vizsgát követően milyen bizonyítvánnyal zárul a Gépkezelői jogosítvány megszerzésére felkészítő tanfolyam?

A sikeres vizsgát követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság Gépkezelői jogosítványt állít ki.

 

Milyen munkakör(öke)t tölthet be, aki Gépkezelői jogosítványt szerzett?

A képzés előfeltételéül szolgáló OKJ-s szakképesítésnek megfelelő munkaköröket.

Jellemző munkakörök:

 • FEOR 8425 Targoncavezető,

 • FEOR 8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője,

 • FEOR 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője,

 • FEOR 8321 Energetikai gép kezelője,

 • FEOR 8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője.

 

Mennyi ideig tart a képzés?

A képzés gépcsaládonként legalább 3 óra gyakorlatot valamint - a nemzeti fejlesztési miniszter 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelete értelmében - 1 óra munkavédelmi és elsősegély tanórát tartalmaz.

 

Mik a jelentkezés feltételei?

 • OKJ-s gépkezelői bizonyítvány megléte.

 • Személyi és Lakcímkártya bemutatása.
 • Egészségi alkalmasság megléte.

 • 2 db színes igazolványkép (3,5x4,5 cm).

 • Meglévő Új típusú Sága Gépkezelő jogosítvány megléte.

 

Sikeres vizsgát követően gépkezelő jogosítványt állítanak ki a vizsgázott gépkóddal ellátva.

* Hatósági tanfolyamaink ÁFA-mentesek.

Állandó partnereinknek, valamint nagyobb létszámú beiskolázáskor, kihelyezett képzéseknél egyedi árajánlatot készítünk.

Képkivágás.JPG