Minőségpolitika

A Sport PHOENIX Kft. (továbbiakban Sport PHOENIX Kft.), mint az emberi erőforrás fejlesztő szervezet felnőttképzési tevékenységére vonatkozó minőségpolitikáját az alábbiakban fogalmazta meg.

Az egész életen át tartó tanulás, a gazdasági versenyképesség, és a foglalkoztathatóság érdekében törekszik, hogy a felmerülő képzési igényeket a képzési piacon elérhető legjobb minőségben mielőbb kielégíteni, biztosítva a kapcsolható felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket.

A legfontosabb célkitűzésünk, hogy valamennyi partnerünk - a képzéseiben résztvevők, a munkatársak és a képzéseket megrendelők - elégedettségét biztosítsuk, ezzel együtt tevékenységünket jövedelmezően fenntartsuk és a piaci részesedésünket a lehetőségeknek megfelelően növeljük. Mindezért mérjük, elemezzük és értékeljük partnereink megelégedettségét, kikérjük észrevételeiket, javaslataikat, hogy azt figyelembe tudjuk venni tevékenységünk fejlesztése során. Fontosnak tartjuk, hogy:

 

  • képzéseink megfeleljenek a munka-erőpiaci igényeknek,

  • biztosítsuk mindenki számára elérhetőséget,

  • diszkriminációmentesen, semlegesen, pártatlanul egyéb (gazdasági, kereskedelmi, politikai) érdekektől függetlenül működjünk,

  • a tananyagaink korszerűek, a képzések az európai normáknak megfelelő legyenek,

  • a képzésben résztvevőink időtálló, a munkában használható tudást kapjanak,

  • a képzésben résztvevők által megszerzett végzettségek az EU más országaiban is felhasználhatók legyenek

  • minőségi szolgáltatás feltételeinek, a szükséges erőforrásoknak a biztosítását,

  • munkatársaink folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlesszék tudásukat.

  • A képzésben résztvevőink javaslataik, észrevételeik, elégedettségük reális megfogalmazásával járuljanak hozzá intézményünk minőségbiztosításának megvalósításához.

 

A Sport PHOENIX Kft. a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerének bevezetése és működtetése és a folyamatos minőségfejlesztés garantálja a tevékenységei kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését. A szabályozásokat az intézményvezető maradéktalanul betartja, betartásukat megköveteli, rendszeresen ellenőrzi a minőségbiztosítási rendszer működésének hatékonyságát és meghatározza a továbbfejlesztési irányokat.

Az intézmény vezetője és munkatársai elkötelezettek a kitűzött célok megvalósítása mellett és felelősek az általuk végzett munka minőségéért.

A Sport PHOENIX Kft. a partnereivel megismerteti minőségi követelményeit és elvárja tőlük, hogy az észrevételeikkel segítsék a rendszer jobbítását, indokolt fejlesztését. Elvárja partnereitől, hogy tudásukkal, személyes hozzáállásukkal és felelősségükkel járuljanak hozzá a fenti minőségpolitika megvalósításához és az intézmény sikereihez.

 

Pécs, 2016. január 2.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Tihanyi Ödön

                                                                                                                     intézményvezető