Tájékoztató a felnőttképzést kiegészítő tevékenységekről

 

 

A Sport PHOENIX Kft. a jogszabályi előírásoknak illetve az igényeknek megfelelően biztosítja az előzetes tudás felmérést, illetve az álláskeresési tréningen való részvételt, mint felnőttképzést kiegészítő tevékenységet.

 

1. ELŐZETES TUDÁS MÉRÉSE

Az előzetes tudás mérése, annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;

A részvétel előzetes tudásmérésben:

  • az OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő támogatott képzések esetén kötelező

  • nem támogatott OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő támogatott képzések esetén a jelentkező igénye szerint, amelyet a jelentkezési lapon is rögzíthet.

Az előzetes tudásszint felmérést a képzés megkezdése előtt az oktatóink végzik.

A tudásmérésben való részvételt térítésmentesen biztosítja az intézmény.

 

2. Álláskeresési tréning

A tréningre vonatkozó igényt a képzés támogatója a támogatási szerződésben, a képzésre jelentkező – a jelentkezési lapon rögzítheti, a képzésben részt vevő pedig a képzés során felmerülő igényét a képzési felelősnek kell, hogy írásban jelezze.

Az elhelyezkedési tanácsadás során segítjük a tanácsot-kérőt önmaga megismerésében, érdeklődésének, ambícióinak képességeinek feltárásában, valamint az álláskeresési technikák megismerésében. Megadjuk azokat az információkat, amelyek elősegítik az egyén karriercéljainak megvalósítását, a megfelelő munkahelyválasztást. Törekszünk behatárolni a valós és potenciális munkalehetőségeket, munkahelyeket, amelyek az adott szakképzettséggel rendelkezők jövője szempontjából fontosak lehetnek.

Az elhelyezkedési tanácsadást az igények felmérése alapján az intézményvezető által kijelölt személy nyújtja a képzés befejezését megelőzően.

A tanácsadás igénybe vételét térítésmentesen biztosítja az intézmény.

 

 

Bővebb információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!